Skjema til utfylling før kurs

Det er ikke mye papirarbeid i et dykkekurs, men det er litt i starten. Her finner du de skjemaene og formularene som du må fylle ut for det kurset du deltar på. Felles for de aller fleste formularene er at de må være fylt ut før vi går i vannet sammen for første gang.

Egen- og legeerklæring (10346) brukes bare av deltakere i PADI Open Water Diver. Alle kurs bruker (10060N og 10175N EU)

Egen- og legeerklæring om helse for Open Water Diver (OWD). ID10346

Erklæring om forståelse av standard sikkerhetsregler for dykking for alle kurs. ID10060N

Informasjon om risiko og ansvar for alle kurs. ID10175N EU