Netthandel i Norge gir deg som kunde best sikkerhet!

Den norske forbrukerkjøpsloven gir deg ingen rettigheter knyttet til kjøp av varer i utlandet. Det gjelder både ved kjøp i butikk og på nett.

Ved kjøp i butikk i utlandet får du i det minste inspisert varen før du kjøper. Men kjøper du fra en utenlandsk nettbutikk så er risikoen svært høy. Dykkeshopen.no jobber med å trygge deg som kunde best mulig – blant annet gjennom å være tilsluttet Trygg E-handel.

Avgifter

Det er tre hovedtyper av avgifter som legges på varer fra utlandet:

  1. Fortolling: moms (MVA)
  2. Fortolling: særavgifter
  3. Fraktselskapets gebyr fortolling

Alle disse tre avgiftene kan være håndtert av nettbutikken, men det kan også være at de ikke er det. Forutsetningen for at du ikke skal få noen overraskelse i prisen er at nettbutikken er registrert i det norske momsregisteret (VOEC). Hvis den er det, håndterer nettbutikken alt. Men det kan det være vanskelig å vite sikkert. Det finnes masse eksempler på at prisen øker betydelig som følge av dette.

Fraktselskapet (UPS, FedEx, DHL, etc.) er juridisk ansvarlig for å inndrive moms og toll hvis nettbutikken ikke har gjort det. Da blir det en ekstraregning til deg, og et gebyr fra fraktselskapet.

Du kan lese detaljert om fortolling av varer fra utlandet på toll.no.

Reklamasjon

Selv om reklamasjonssikring er forordnet i EU-regler er det lokale bestemmelser i det enkelte land som gjelder. For nettbutikker utenfor EU/EØS er det ofte lite forbrukerbeskyttelse. Reklamasjonsfristen er gjerne 2 år i EU/EØS. Noen land har lenger reklamasjonsmulighet avhengig av varens antatte levetid.

Husk at i Norge er minimum reklamasjonstid 2 år, og for det meste av dykkerutstyr av litt verdi er reklamasjonstiden inntil 5 år.

Garanti

Garanti er jo noe annet enn reklamasjonsrett. En garanti gir deg rettigheter utover det reklamasjonsretten. Dersom garantien ikke gir deg en større rett enn det reklamasjonsretten, kan garantien være ulovlig i forhold til vilkårene i markedsføringsloven. Men å gjøre krav om erstatning under garanti overfor utenlandske nettbutikker er ofte en lang prosess, og impliserer også avgifts- og utførselsoppgaver.

Angre

Det er mulig å få tilbakebetalt (refundert) avgifter på varer du ikke skal ha. Det er også mulig å få tilbakebetalt avgifter når det er gjort en feil i fortollingen, og det er krevd opp for mye i avgifter.

Det er også mulig å unngå dobbeltavgift hvis du må sende varen ut av landet for reparasjon. Da må du registrere midlertidig utførsel.

Vår oppfordring er selvsagt å kjøpe dykkerutstyr av norsk leverandør. Bare på den måten kan du sikre deg et trygt service- og garantimiljø i hele dukkeutstyrets levetid. Norsk forbrukerkjøpslov, alle avgifter betalt, norsk reklamasjonsrett, garantier og angrerett.

Velkommen til en trygg handel!