PADI Aware Dive Against Debris Diver

En PADI Aware Dive Against Debris Diver tar en aktiv rolle i å bedre det marine miljøet. Dive Against Debris Diver samler observasjoner til bruk i forskning gjennom «Citizen Science»-program. Alle observasjoner og tiltak for opprydding etter et hvert dykk kan brukes til forskning. Når du er utdannet PADI Aware Dive Against Debris Diver tar du aktiv del i dette.

Ett års gratis medlemskap i Sandefjord Dykkerklubb

Når du går kurs hos oss får du inkludert medlemskap i Sandefjord Dykkerklubb det første året. Dette er den aller beste måten å komme raskt inn i miljøet på. Du får blitt med på turer som passer ditt ferdighetsnivå. Turene for medlemmer koster nesten ingen ting. Du får også tilgang til å låne/leie utstyr. Det er utrolig praktisk i begynnelsen når du foreløpig ikke vet helt hva som er lurt å anskaffe selv.

Hvorfor bør du bli en PADI Aware Dive Against Debris Diver?

Bidra til å holde ditt favorittdykkested og lokale marine miljø fri for marin forurensning og bidra til den største globale undervannsdatabasen i verden. For å redusere marint avfall med 50% innen 2030, må alle jobber sammen på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Se PADI AWAREs Marine Debris-side for mer informasjon.

De primære målene med dette kurset er å utnytte marine avfallsundersøkelser du og dine meddykkere rapporterer. Disse rapportene bidrar til kritisk vitenskapelig forskning som fremmer PADI Blueprint for Ocean Action.

Hvem kan ta PADI Aware Dive Against Debris Diver?

  • Du må minimum være sertifisert PADI Junior Open Water Diver (eller tilsvarende), PADI Freediver eller PADI Advanced Mermaid
  • Du kan delta fra du er fylt 10 år

Må jeg kjøpe eget utstyr, eller er det inkludert i kursprisen?

PADI Aware Dive Against Debris Diver er et kurs som kombinerer nettkurs og praksis. Kurset forutsetter at du disponerer eget dykkeutstyr.

Hvordan er kurset lagt opp?

Først jobber du gjennom nettkurset. Der etter dykker vi et dykk med fokus rettet mot samling av marint avfall og konsentrasjon om observasjoner, registrering og rapportering av det vi finner.

Hva koster kurset?

Kurset koster kr. 1.350,-. Dette inkluderer:

  • Nettkurs
  • Aware-dykk
  • Sertifisering