PADI NITROX Diver

Dette er det mest populære emnekurset vi har. Det er ikke så rart, for PADI NITROX Diver gir deg frihet og nye miligheter – lengre bunntid og kortere overflateintervall! NITROX-sertifikatet er svært ofte en forutsetning når du dykker i utlandet.

PADI NITROX Diver arrangeres hele året, og er så fleksibelt at vi gjør individuelle avtaler om tid som passer deg.

Luft som er tilsatt høyere andel oksygen kalles NITROX eller EANx (også «oksygenberiket luft»). Luften på dykkeflasken inneholder mindre nitrogen enn vanlig luft. Når du puster mindre nitrogen får muligheten til å gjøre lengre dykk. Etter som du har mindre nitrogen i kroppsvevet kan du også korte ned tiden mellom to dykk. Dette er årsaken til at du nesten bestandig blir tilbudt NITROX når du dykker der flere dykk per dag snarere er reglen enn unntaket.

PADI eLearning®

Onlinelæring gjør det enkelt å få kurset til å passe inn i en travel hverdag. Fullfør kunnskapsutviklingsdelen av kurset ditt når du er passer for deg og i det tempo du føler for.

Arbeid i ditt eget tempo, online eller offline. Bruk PC/Mac eller mobilenheter. Kontakt instruktøren din når du er klar for de praktiske øvelsene eller har spørsmål til det teoretiske innholdet. Sett av inntil 4 timer lesing. Det er nok omtrent det du gjennomsnittlig trenger. Onlinelæringen er på engelsk.

Den praktiske delen sammen med instruktør

Etter å ha fullført elæringen følger en praktisk del. I den praktiske delen av kurset gjennomgår vi:

  • hvordan du analyserer luftinnholdet i en flaske
  • hvordan du fyller ut en NITROX-logg
  • hvordan du stiller inn computeren din til korrekt mode og oksygennivå

Det er ingen obligatoriske dykk i dette kurset.

Forutsetninger: PADI Open Water Diver (eller tilsvarende)
Anslått varighet for kurset: 1-2 dager
Minimumsalder: 12 år eller eldre

Kostnader og utstyr

PADI NITROX Dive-kurset krever både kunnskapsutvikling og opplæring gjennom instruktør før du kan sertifiseres. Men kurset er først og fremst et teoretisk kurs der du lærer om prinsippene knyttet til økning av oksygeninnholdet. Du har derfor ikke behov for noe eget utstyr til bruk i dette kurset.

Samlet pris for eLæring og praksis er kr. 1.990,-. Kurset bestilles her.