Marinbiologi

Kurset er beregnet for de som er interessert i livet og miljøet under vann.  Det trengs altså ingen forkunnskaper innenfor biologi.

Kurset er lagt opp slik at det skal gi en innføring i de ulike alger og dyregrupper vi vanligvis kan finne under et dykk.

Kurset inneholder et antall dykk, og dykkene skal være enkle slik at de er tilpasset alle. Det kreves dykkesertifikat PADI OWD, CMAS* eller tilsvarende. Kurset som er godkjent for voksenopplæringsmidler, omfatter omtrent 18 timer.

Deler av innholdet:

  • Havet som livsmiljø
  • Kunnskap om vanlige alger
  • Gjennomgang av de vanligste dyregruppene
  • 2-3 dykk
  • Studier av innsamlet materiale
  • Forurensning og påvirkning av miljøet

Kursmateriellet er godkjent av CMAS internasjonalt, og innpasset i CMAS sin vitenskapelige komités emnekurs. Dette emnekurset fører frem til et eget sertifikat: ”CMAS Scientific Speciality Brevet – Marine Biology”, som det heter i CMAS-systemet.

Sertifikatet har internasjonal gyldighet, men innholdet i emnekurset er tilpasset flora og fauna i det landet kurset er gitt.

Kontakt oss for mere informasjon og praktisk gjennomføring.