Kråkebolle er klimaversting!

Hvorfor forsvinner tareskogen? Forskere mener de har funnet en forklaring. Overfiske etter steinbit og torsk på 60-tallet. Kråkebollene eter opp enorme mengder tareskog langs kysten. Dette forstyrrer fotosyntesen langs kysten. En alvorlig miljøtrussel.

Steinbiten var lenge regnet som en ufisk og kastet over bord. 60-tallet begynte man å fiske opp store mengder, og steinbit ble «trendy» på middagsbordet. Dette har bidratt til at kråkebollene mistet sin store fiende.

De siste tiårene har horder av glupske kråkeboller spist opp mil på mil med tareskog.

Tareskogen produserer store mengder oksygen. De fungerer som en regnskog under vann. CO₂ bindes og oksygen frigis.

Fakta (kilde, NTB)

  • De siste 40 årene har store mengder kråkeboller betydelige deler av tareskogen i fjordene fra Nord-Trøndelag og nordover til russergrensen.
  • Tareskogen er helt avgjørende for biologisk mangfold. Den regnes som en av verdens mest produktive naturtyper.
  • Produksjonen av fjordfisk som kysttorsk, rødspette og steinbit blir rammet når tareskogen forsvinner.
  • Forskerne har anslått at 2.000 kvadratkilometer frodig og artsrik tareskog er beitet ned og erstattet av ørkenaktig, uproduktiv, naken steinbunn.

Fakta (kilde, NTB)

  • De siste 40 årene har store mengder kråkeboller betydelige deler av tareskogen i fjordene fra Nord-Trøndelag og nordover til russergrensen.
  • Tareskogen er helt avgjørende for biologisk mangfold. Den regnes som en av verdens mest produktive naturtyper.
  • Produksjonen av fjordfisk som kysttorsk, rødspette og steinbit blir rammet når tareskogen forsvinner.
  • Forskerne har anslått at 2.000 kvadratkilometer frodig og artsrik tareskog er beitet ned og erstattet av ørkenaktig, uproduktiv, naken steinbunn.
Havforskningsinstituttet

Basert på forskningsartikkel fra Havforskningsinstituttet, 2020.