Hvor mye bly skal jeg bruke?

Veldig individuelt

På brygga eller rekka på båten er blymengde bestandig et omdiskutert tema. Vi måler og veier og sammenligner. Men mengden vekt for å kompensere for positiv oppdrift er avhengig av mange faktorer – og de er individuelle.

Én faktor er din egen kroppsbygging. Det er ikke lett å se på en person om vedkommende har en kroppsbygging som gir sterk positiv oppdrift eller om den sågar er negativ. Det må prøves ut. En annen faktor som sterkt påvirker oppdriften er utstyret. Hva har du på deg under tørrdrakten? Er BCD’en din sterkt polstret i rygg og over skuldre – ja da har den kanskje en god del positiv oppdrift.

Og glem ikke at det er stor forskjell i oppdrift mellom ferskvann og saltholdig vann. I Norge kan du regne med å redusere vektbehovet med 20% hvis du dykker i ferskvann. I sterkt saltholdige områder som for eksempel Middelhavet må du kompensere med mer vekt enn du normalt bruker i Norge.

Belte, lommer eller vest

Litt forenklet, har vi tre typer vektsystemer. Vi har det tradisjonelle blybeltet rundt livet. Vi har integrert bly i BCD’ens blylommer og vi har seletøy som utelukkende fungerer som system for plassering av bly.

Hvis du bruker mye bly – gjerne 6+ kg. – så kan mange oppleve blybeltet som slitsomt og belastende for ryggen. Da kan en løsning være å legge vektene i blylommer i BCD’en. Det kan imidlertid gi utfordringer hvis du bruker mye bly, og BCD’en blir både stappa og tung. Da er det beste alternativet å bruke en blyvest av for eksempel denne typen.

Best Divers vektvest
Nøytral oppdrift i vannet

Drakt, BCD, vårt eget kroppsvolum gir oss positiv oppdrift. Vi må derfor kompensere med blylodd for å synke. Spørsmålet er, hvor mye vekt trenger du? Selv om svaret er forskjellig fra dykker til dykker, er målet det samme: ha nok vektbalanse til at du fungerer komfortabelt og sikkert på alle de dybdene du søker.

Én tommelfingerregel når du dykker med neoprene våtdrakt eller semidry på 5-7 mm. er at du skal bruke ca. 10% av kroppsvekten din i bly. Men dette er unøyaktig.

Den beste metoden, som er individuelt tilpasset, er at du skal flyte med øynene så vidt over vannflaten. Denne testen skal gjøres med dykkeflaske som helst er helt tom for luft. Da gir den nemlig mest oppdrift. Når du puster ut og tømmer lungene helt, så skal du synke sakte.

Utstyret påvirker

Eldre BCD’er har gjerne en tendens til å være ganske positive – altså gi deg økt oppdrift. Nyere materialer og måter å konstruere vestene på gjør at nye BCD’er i dag som regel er tilnærmet nøytrale.

Du må være oppmerksom på at i tropiske strøk er det svært vanlig å bruke aluminiumsflasker. Disse har langt lavere egenvekt enn stålflaskene vi har tradisjon for å bruke i Norge. Standard aluminiumsflasker er gjerne godt negative når de er fulle, mens når de nærmer seg tomme blir de tilsvarende positive. Dette kan fort gi en strevsom avslutning av dykket.

Stålflaskene vi bruker i Norge er negative gjennom hele dykket, men relativt sett blir det samme effekt som for aluminium. Den negative oppdriften reduseres fortløpende gjennom dykket, og kan gi det samme strevsomme avslutning av dykket som aluminiumsflasker hvis du ikke har riktig balansert blymengde.