Er det egentlig forskjell på sertifikatsystemer?

Verden er «full» av utdanningssystemer innen fritidsdykking. Du har sikkert hørt om mange av dem, men kanskje ikke alle. Spørsmålet en ofte møter er om det ene systemet er bedre enn det andre, og om sertifikater fra alle systemene er gyldig i utlandet. La oss se litt nærmere på det.

Det første vi har lyst til å si er at forskjellen ligger i hvordan undervisningen legges opp og hvordan instruktørene gjør jobben. Utdanningssystemets betydning kommer i andre rekke. Gode utdanningssystemer er ingen garanti for at opplæringen foregår forsvarlig og innenfor trygge rammer. Men det hjelper. 😉

Vi skal se litt nærmere på 6 utdanningssystemer, og sette dem opp i en såkalt «crossover». Da vil du se hvordan de forskjellige sertifikatnivåene kan sammenlignes på tvers av utdanningssystemer. Siden vi er en CMAS-skole, så blir sammenligningen med CMAS som referanse.

Vi skal se på:

  • World Confederation of Underwater Activities CMAS
  • Scuba Schools International (SSI)
  • Professional Association of Diving Instructors (PADI)
  • National Association of Underwater Instructors (NAUI)
  • British Sub-Aqua Club (BSAC)
  • Scuba Diving International (SDI)

Vi går ikke dypt inn i utdanningssystemene, men gir deg en grunnleggende forståelse for forskjellene.

Jessica Macdonald i TripSavvy har reflektert kort rundt forskjellene:

CMAS

Et internasjonalt utdanningssystem, som i Norge er knyttet til Norges Idrettsforbund og Norges Dykkeforbund. CMAS er dykkeforbundets offisielle utdanningssystem. Sammen med det amerikanske NAUI, det første sivile treningsprogrammet for dykkere.

SSI

Helt spesielt med SSI-utdanningen er at teorikurset på nett er gratis, og det finnes ikke noe alternativ til nettkurs. Noen skoler kompletterer imidlertid nettkuret med fysiske teorigjennomganger. Nest største utdanningssystem i verden.

PADI

Ett av de mest utbredte sertifiseringene, uansett hvor i verden du befinner deg. PADI-skoler finnes nær sagt over alt. Verdens største utdanningssystem.

NAUI

Utdanningssystemet er sterkere fokusert på kvalitet enn kvantitet, og har en strategi mot mer omfangsrik trening for hver enkelt elev. Systemet er amerikansk. NAUI ble etablert på samme tid i USA som CMAS ble etablert i Europa. Disse to er de eldste utdanningssystemene vi har.

BSAC

Britisk utdanningssystem med god ferdighetstrening rettet mot organisert dykking i klubb og i kaldere vann. Mange vil nok mene at BSAC har en betydelig lavere kommersiell profil enn for eksempel PADI.

SDI

Utdanningssystemet har implisitt en smidig overgang fra ikke-dekompresjonsdykking til teknisk dykking. Egentlig var det slik at SDI hadde sitt utspring i det tekniske dykkemiljøet. Det var behov for et rekreasjonsdykkealternativ til Technical Diving International (TDI).

CMAS
SSI
PADI
NAUI
BSAC
SDI

CMAS*

Open Water Diver

Open Water Diver

Scuba Diver

Har ikke dette nivået

Open Water Scuba Diver

Har ikke dette nivået

Advanced Open Water Diver

Advanced Open Water Diver

Advanced Scuba Diver

Ocean Diver

Advanced Adventure Diver

CMAS**

Diver Stress & Rescue

Rescue Diver

Master Scuba Diver

Sport Diver

Rescue Diver

CMAS***

Dive Con

Divemaster

Divemaster

Dive Leader

Master Diver