Du kan gå glipp av masse fint hvis du jager mot dypet!

I jakten på de store dyp går du lett glipp av den fantastisk rike undervannsverdenen på grunnere vann. Stopp, og nyt!

Det ligger vel litt latent i dykkingens natur, at en utvikler ferdigheter og søker utfordringer fortløpende. Mange jager spenningen ved å utforske dypere dyp. Men erfaring viser at de best bevarte hemmelighetene ofte finnes på grunnere vann. Her trenger sollysets fulle fargespekter gjennom og det marine livet har et helt annet mangfold enn det du finner på dypet.

Akkurat nå står vi ikke fritt til å reise hvor vi vil i verden. Benytt anledningen til å utforske nye opplevelser i ditt lokalmiljø. Bruk pandemi-begrensningene til å bli kjent med lokale steder på grunnere vann.

Paradis for fotografer
Fargenes bortfall i takt med økt dybde.

Vi er avhengige av kunstig lys for å få frem alle fargene under vann. På grunt vann trenger sollyset lett ned, og hele fargespekteret gir oss flotte opplevelser. Men ganske raskt «klippes» sollyset, og fargene avtar. Som du ser av illustrasjonen, forsvinner fargene én etter én. Når vi kommer under 20 meter vil sollyset bare være en svak opplysning, og fargene blir grå-blå.

En skinnende blåstål lyser mot deg på 10-meter’n – der sollyset trenger ned i full styrke. Men den samme fisken kan du godt møte på 30 meter. Da er den ikke lenger den flotte «korallfisken», men en helt vanlig grå leppefisk.

Blåstål

For å få tilbake den samme synsopplevelsen av blåstålen på 30 meter som du får på 10 meter, så må du kompensere med sterkt, kunstig lys.

Alle som har drevet litt undervannsfoto og undervannsfilming vet at lyssetting er utrolig vanskelig. Stort sett blir det slik at objektet du vil ta bilde av forsvinner lenge før du har rigget det beste lyset. Men på grunt vann har du en helt annen anledning til å fange objektet i kameraet. Dessuten får du et mye rikere fargespill med naturlig sollys enn en kunstig lyskilde – selv om su har mange lykter og god spredning på lyssøylen.

På grunna er reproduksjon svært stor
Ålegressenger er ekstremt viktige biotop for marin reproduksjon.

Mange møter med dyr kan bare nytes på grunt
Det er langt mere marint liv på grunt vann enn i dypet. Noen arter lever på grunt vann hele livet, mens andre kommer opp til grunt vann i visse sesonger.

Fordi de grunne havpartiene får så mye lys, sprer plankton seg i store mengder. Dette bringer mange fotoverdige arter opp til overflaten for å spise.

Ungfisk finner du på grunna

Grunne skjær, tareskog og sjøgressområder er kjempeviktige biotoper for yngling. Ungfisk finner beskyttelse fra aggressive større arter. Mange tarearter og sjøgressenger finnes bare på grunt vann. Dårlige lysforhold reduserer utbredelsen, og jo dypere i vannet du kommer, jo mindre vegetasjon. Det er mange marine dyrearter lever utelukkende i denne sonen.

"Uendelig" bunntid
Luftvolum reduseres raskt med økende omgivelsestrykk.

Når du bruker vanlig dykkerutstyr er forbruket av pusteluft proporsjonalt med omgivelsestrykket. Så når du er på 30 meters dyp er omgivelsestrykket 4 bar. Det innebærer at du bruker 4 ganger så mye luft som på overflaten. Da sier det seg selv at jo grunnere du dykker, jo lengre bunntid får du.

Gi det et forsøk

Magien med grunt vann er det kjapt å undervurdere. Trenden med å søke stadig dypere gjør at vi ofte går glipp av de fantastiske mulighetene og opplevelsene du kan få på grunnere vann. Så neste gangen du dykker … planlegg ekstra tid på sikkerhetsstopp og på grunnere enn 10-meter. Og har du kamera med, så nyt gratis og perfekte lysforhold.